5.12.2017

Upadłość banku a rachunek powierniczy

W ostatnich latach świat borykał się z kilkoma kryzysami finansowymi. Na dobre nie został zażegnany jeszcze kryzys bankowy, a od kilku miesięcy dochodzą niepokojące sygnały z Chin. Z jednej strony to odległy kraj, z drugiej jednak poprzedni kryzys swój początek miał w USA i błyskawicznie przeniósł się do Europy. Globalizacja z jednej strony daje nam…

Czytaj więcej
5.12.2017

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dokument, o którym mowa w tytule pojawił się w polskim systemie prawnym z dniem 01 stycznia 2009 roku. Nie była to wszakże inicjatywa krajowego ustawodawcy, a obowiązek wprowadzenia regulacji unijnych. Początkowo dość skromna regulacja tej materii rozrzucona była w ustawie Prawo budowlane oraz kilku rozporządzeniach wykonawczych. W 2014 roku uchwalona została odrębna ustawa o charakterystyce…

Czytaj więcej
5.12.2017

Zgoda na dowolne zagospodarowanie nieruchomości

Kontynuując cykl wpisów poświęconych niedozwolonym postanowieniom umownym zamieszczanym w umowach stosowanych przez deweloperów, w dzisiejszym wpisie przedstawię klauzule odnoszące się do dodatkowych zgód nabywców których wyrażenie wymuszane bywa w we ww. umowach. Przykład takiej klauzuli odnajdziemy w świeżym wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w dniu 02 marca 2016 roku w sprawie o sygn.…

Czytaj więcej
5.12.2017

Sprzedaż nieruchomości z samowolą budowlaną

Samowola budowlana to potoczne określenie obiektów budowlanych budowanych, bądź już wybudowanych z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego. Samowolą budowlaną będzie zatem zarówno budynek wzniesiony bez pozwolenia na budowę, jak również budowla która nie spełnia warunków przewidzianych w wydanej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (np. odbiega od projektu w sposób nie pozwalający na uznanie, że mamy…

Czytaj więcej
5.12.2017

Ochrona interesów stron umowy najmu lokalu mieszkalnego a jej rozwiązanie

  Ze względu na wartość przedmiotu oddawanego na mocy umowy przez wynajmującego, a także ważki interes najemcy zabezpieczany umową najmu, konflikty na jej tle bywają częste i przeważnie uciążliwe. Sytuację częstokroć komplikuje fakt, że wynajmujący spłaca kredyt na oddane w najem mieszkanie, stąd szczególnie zależy mu na braku zatorów w płatności czynszu. Ustawowe reguły najmu…

Czytaj więcej
1.12.2017

OC pośrednika – fikcja, czy realna ochrona

Z dniem 01 stycznia 2014 roku zawód pośrednika w obrocie nieruchomości został poddany znaczącej deregulacji. Uchylono m.in. przepisy w zakresie wymaganych kompetencji, obowiązku dokształcania się, czy też odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jednym z niewielu przepisów odnoszących się do tej profesji zostały art. 181 ust. 3 i 4 (pozostałe ustępy nr 1, 2, 5 i 6 również uchylono)…

Czytaj więcej
27.11.2017

Nieotrzymanie kredytu a zwrot zadatku

Zadatek stanowi jedną z najczęstszych klauzul dodatkowych wprowadzanych do przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości. Pełni on rolę odszkodowawczą mając – przynajmniej częściowo – pokryć szkody związane z niedojściem umowy przyrzeczonej do skutku. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym: zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron…

Czytaj więcej
23.11.2017

Co składa się na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Oprocentowanie to jedna z podstawowych kwestii przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. To od jego wysokości zależy, jak dużo odsetek przyjdzie nam oddać wraz z pożyczonym kapitałem. Warto więc wiedzieć, co się na niego składa. Stawka referencyjna Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest stawka referencyjna. Jest to stopa procentowa, służąca do…

Czytaj więcej
9.11.2017

Jednostronny protokół odbioru sporządzony przez dewelopera

Nawiązując do zamieszczonych we wcześniejszych miesiącach wpisów poświęconych klauzulom niedozwolonym, w niniejszym artykule wrócę do braku mocy wiążącej niektórych postanowień stosowanych przez deweloperów. Tym razem przyjrzymy się postanowieniom zezwalającym na jednostronny odbiór nieruchomości bez udziału kupującego. Na wstępie jednak należy krótko przypomnieć czym są klauzule abuzywne (niedozwolone) i jaki jest skutek ich umieszczenia w umowie…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2017)

Liczba Klientów:

11 400

Ilość transakcji:

1 000

Odbytych spotkań:

12 000

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem