Czy to koniec „patodeweloperki”?

Co jakiś czas opinię bulwersują informacje na temat mikro-mieszkań, bloków posadowionych w niewielkiej odległości od ścian budynków sąsiednich, czy też parkingów z miejscami wyłącznie dla inwalidów, aby maksymalnie przybliżyć je do ścian domów i oszczędzić cenne metry kwadratowe działki. Sytuacje takie mają się wszakże już niedługo skończyć. A to za sprawą zmian w przepisach prawa.

Każdemu, kto miał choć trochę wspólnego z budownictwem, a nawet generalnym remontem mieszkania, powinno być znane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To ten akt prawny określa wszystkie, główne parametry budynków oraz ich umiejscowienia na działce gruntu, jak również względem nieruchomości sąsiednich. To w nim określono m.in. wymogi odnośnie powierzchni mieszkania, odległości bloku od ulic, stref przemysłowych, itp., a nawet temperatury i poziom hałasu dopuszczalne w poszczególnych typach pomieszczeń. Rozporządzenie to jest zatem kluczowe dla budownictwa, w tym budownictwa mieszkalnego.

Warto również nadmienić, że to właśnie przez zmianę tego rozporządzenia, próbowano walczyć z patodeweloperami już kilka lat temu. Wspomnieć należy w szczególności zmianę wprowadzoną w rozporządzeniu w 2018 roku. To wtedy pojawił się bowiem przepis stanowiący, że mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Niestety zapis ten nie podołał roli, jaką mu narzucono. Patodeweloperzy bowiem zaczęli sprzedawać mikro-mieszkania, jako lokale usługowe.

Obecnie konsultowane zmiany w rozporządzeniu mają iść jeszcze dalej i ukrócić stawianie budynków mieszkalnych zbyt blisko innych obiektów, a także lokowanie miejsc parkingowych zbyt blisko ścian tychże budynków. Zmiany objąć mają także takie kwestie, jak: poziom izolacji akustycznej drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego, minimalną powierzchnię lokali użytkowych lokowanych w budynkach, a także obowiązek organizacji placu zabaw na nowych osiedlach mieszkaniowych.

I tak, nowe przepisy mają wprowadzić minimalną odległość budynku magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 m2 a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego, która wynosić ma aż 30 metrów. Natomiast liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, które mogą zostać zbliżone do okien budynku nie będzie mogła przekraczać 6% ogólnej liczby miejsc postojowych w danej inwestycji. Zwiększeniu ulec ma także izolacyjność akustyczna drzwi wejściowych do mieszkania do 38 dB (obecnie jest to 30 dB).

Kolejne zmiany dotyczą placów zabaw. Po pierwsze, będzie on obligatoryjny dla przedsięwzięcia deweloperskiego, w którym przewidziano więcej aniżeli 20 lokali mieszkalnych. Dodatkowo, doprecyzowano że przez wymagany czas nasłonecznie placu zabaw dla dzieci powinno obejmować minimum połowę powierzchni placu zabaw dla dzieci. Sam czas nasłonecznienia nie będzie mógł być zaś krótszy niż 2 godziny, a w zabudowie śródmiejskiej – 1 godzinę.

Zmiany obejmą też minimalną powierzchnię lokali użytkowych na parterze budynku, która wynosić ma 25 m2. Lokale tego typu lokowane na I i II kondygnacji będą mogły być mniejsze, o ile zapewniony zostanie bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

Bez wątpienia zmiany w minimalnej odległości budynków oraz ograniczenie liczby miejsc parkingowych sytuowanych bezpośrednio przy oknach, mogą przyczynić się do wyeliminowania części patologicznych zjawisk w budownictwie mieszkaniowym. Pozostałe natomiast zmiany zwiększyć mają komfort zamieszkiwania w budynkach wielorodzinnych. Czy tak będzie, czy też patodeweloperzy znajdą inne sposoby na budowanie ułomnych konstrukcji, pokaże czas.

Autor: Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House

Pepper House w liczbach (dane za rok 2022)

Liczba Klientów:

18 227

Sprzedanych nieruchomości za:

360 mln. zł

Odbytych spotkań:

11 325

Nasi doradcy:

65

Kwota udzielonych kredytów:

218 mln. zł

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem