15.09.2020

Projekt budowlany po nowemu

W dniu 19 września 2020 roku weszła w życie istotna nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Obejmuje ona tak istotne elementy, jak chociażby: nowy kształt projektu budowlanego, który składać się będzie z trzech zasadniczych części, zmiany liczby dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, przesądzenia przez ustawodawcę,…

Czytaj więcej
1.09.2020

Jak rozliczyć VAT z zakupu nieruchomości?

Kupujesz nieruchomość i zastanawiasz się, czy możesz odliczyć VAT naliczony przez dewelopera? Zastanawiasz się, czy prawidłowa jest sprzedaż apartamentów z 23% stawką VAT? A może chciałbyś rozliczyć podatek od innych towarów i usług związanych z zakupem i wykończeniem nieruchomości? Artykuł ten zainteresuje przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają nieruchomości na cele z nią…

Czytaj więcej
27.08.2020

Pośrednik – odpowiada za staranne działanie, czy efekt?

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami funkcjonuje na rynku już ponad 20 lat. I chociaż mogłoby się wydawać, że umowy pośrednictwa nie budzą już większych wątpliwości, to pewne rzeczy nadal są sporne. Jedną z nich jest sam charakter umowy pośrednictwa. W tym miejscu wyjaśnić należy, że wyróżnia się trzy główne typy umów: umowy starannego działania, w…

Czytaj więcej
20.08.2020

Terminowa umowa najmu a zmiana czynszu

Zawierając umowę najmu na czas określony strony zakładają pewną stabilność ich relacji. Dotyczy to najczęściej pewności źródła przychodu na przestrzeni danego okresu czasu oraz wysokości czynszu najmu. Czy oznacza to, że w przypadku umów terminowych nie jest możliwe dokonywanie zmian stawek czynszu? Jest wręcz odwrotnie, ustawodawca przewidział bowiem ustawowe mechanizmy korekty wynagrodzenia wynajmującego. Co ważne,…

Czytaj więcej
10.08.2020

Zakup nieruchomości „na firmę”

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości w ramach prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej jest opłacalne? Sprawdź to i przeczytaj nasz artykuł. W przypadku zakupu nieruchomości we ww. sposób musisz rozważyć o wiele więcej kwestii, aniżeli dokonanie zakupu jako konsument, tj. osoba nie prowadząca działalności gospodarczej albo kupująca dany przedmiot na cele prywatne. Przyjrzyjmy się poszczególnym z…

Czytaj więcej
3.08.2020

Najem po 4 maja 2020 roku

Na wstępie spytać by można skąd ta data? To od tego dnia rząd zezwolił na ponowne otwarcie hoteli i miejsc noclegowych. Czy fakt ten może mieć wpływ na umowy najmu? O ile mowa o wynajmie długoterminowym, to nie. W tym przypadku obowiązują dotychczasowe zasady wprowadzone 31 marca 2020 roku. Zgodnie z nimi, jeżeli umowa najmu…

Czytaj więcej
28.07.2020

Nowe regulacje w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Przepisy określające wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także treść i sposób zawierana umowy pośrednictwa zawarte są w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (art. 179-183a). W związku z deregulacją niektórych zawodów profesjonalnych, z dniem 01 stycznia 2014 roku znaczna część dotychczasowych przepisów została uchylona. Dotyczyło to nie tylko samego określenia…

Czytaj więcej
13.07.2020

Służebność mieszkania, sposób na wierzycieli?

Nieruchomości stanowią przeważnie najistotniejszy składnik majątku wielu osób. Nie dziwi zatem fakt, że w przypadku popadnięcia w trudności finansowe, dłużnicy szukają sposobów na uniknięcie egzekucji z tego mienia. Sprzedaże i darowizny mają wszakże ten mankament, że pozbawiają dotychczasowego właściciela praw do nieruchomości. Niektórzy znaleźli i na to sposób. Czy jest on skuteczny? Jak może zareagować…

Czytaj więcej
2.07.2020

Czy „tarcza” pomoże pośrednikom?

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – jest to tzw. tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 09 kwietnia 2020 roku Sejm…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2019)

Liczba Klientów:

+13 tys.

Liczba transakcji:

+1,3 tys.

Odbytych spotkań:

+1,5 tys.

Nasi doradcy:

+50

Udzielone kredyty:

130 mln

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem