14.02.2020

Dalsze zmiany w użytkowaniu wieczystym

Kilka dni temu weszła w życie ustawa z 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Chociaż jej podstawowym celem było wprowadzenie zmian w rządowym programie Mieszkanie+, znowelizowano przy jej pomocy także kilka innych ustaw. Wśród nich na uwagę zasługują zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego…

Czytaj więcej
24.01.2020

Warunkowa umowa przedwstępna

Bardzo często zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości napotyka na różnego typu przeszkody. Mogą to być uwarunkowania natury faktycznej, np. konieczność dokończenia inwestycji, zapewnienia dostępu do drogi publicznej, doprowadzenia określonych mediów, itp. Nie są również rzadkie przypadki, gdy transakcję blokują przeszkody prawne. Będą nimi m.in. oczekiwanie na założenie księgi wieczystej na nieruchomości, potrzeba uzyskania statusu samodzielnego…

Czytaj więcej
16.12.2019

Prawo budowlane w 2020 roku

Kolejny już raz z rzędu styczeń przyniesie istotne zmiany w prawie nieruchomości. Prócz zmiany w sposobie ich opodatkowania (podwyższenie stawek podatku od nieruchomości), czy też zmiany zasad określających tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe (od stycznia będą nimi tylko takie wspólnoty, w których łączna liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie przekroczy 3), sporo zmian czeka nas także…

Czytaj więcej
12.11.2019

Zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości nieletniego

Nie są odosobnione przypadki, gdy osoba niepełnoletnia staje się właścicielem nieruchomości. Najczęściej dochodzi do tego na skutek spadkobrania, bądź darowizny. Prawo nie zabrania, aby osobie nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych przysługiwało prawo własności. Nie oznacza to jednakże, iż taki właściciel samodzielnie zarządza nieruchomością. Dla bezpieczeństwa obrotu kompetencje w tym zakresie zostały podzielone. Zwykły…

Czytaj więcej
17.09.2019

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Spłata kredytu zabezpieczonego hipoteką nie prowadzi do automatycznego wykreślenia wpisu o hipotece z księgi wieczystej. Co więcej, właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką nie może domagać się wykreślenia bez zgody osoby, na której rzecz hipoteka jest wpisana. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy, jak i kolejnego nabywcy nieruchomości obciążonej. Co zatem powinniśmy zrobić, aby wpis zniknął z działu III…

Czytaj więcej
10.07.2019

Zmiany w specustawie mieszkaniowej

Niespełna rok temu pisaliśmy o wchodzącej w tamtym czasie w życie ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Miała ona przyspieszyć możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych poprzez wprowadzenie odstępstw od ogólnych przepisów budowlanych i administracyjnych. W naszym wpisie zwracaliśmy również uwagę na utrudnienia dla inwestorów,…

Czytaj więcej
9.07.2019

Meldunek – relikt, czy realny obowiązek?

Swego czasu głośno było o zamiarze zniesienia obowiązku meldunkowego, wszak adresu zameldowania nie umieszcza się już w dowodzie osobistym. Co więcej, znacząco wzrosła mobilność społeczeństwa i nikogo już nie dziwią częste przeprowadzki. Zajrzyjmy jednak do portfela, na dowodzie osobistym (jeśli nie wymieniliśmy go jeszcze) widnieje adres sprzed niespełna 10 lat. Prawo jazdy? Tam u wielu…

Czytaj więcej
17.05.2019

Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia najmu lokalu

Stosunkowo często w umowach najmu lokali spotyka się postanowienia skracające ustawowe okresy wypowiedzenia. Powszechność takiej praktyki nie oznacza jednakże, iż jest ona zgodna z prawem. Przyjrzymy się zatem regulacjom ustawowym w tym zakresie oraz możliwością, jakie one przewidują. W pierwszej kolejności jednak, warto przypomnieć, że w zależności od rodzaju wynajmowanego lokalu, zastosowanie znajdować będą inne…

Czytaj więcej
15.05.2019

Darowizna nieruchomości a dziedziczenie po darczyńcy

Nieruchomości są przeważnie najbardziej wartościowymi składnikami majątku. Stosunkowo często zdarza się zatem, że stanowią przedmiot darowizny. Jednakże zarówno darczyńca, jak i obdarowany, a także ich najbliżsi krewni powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiej darowizny na dziedziczenie po darczyńcy. Obowiązujące przepisy mogą bowiem nawet pozbawić obdarowanego udziału w spadku. Kodeks cywilny przewiduje zatem, że jeżeli…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2018)

Liczba Klientów:

13 222

Ilość transakcji:

1 120

Odbytych spotkań:

1300

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem