9.10.2018

Sposób na rzeczy pozostawione przez najemcę?

Sposób na rzeczy pozostawione przez najemcę? Osoby wynajmujące mieszkania nie raz spotkały się z problemem rzeczy pozostawionych w wynajmowanych lokalach przez byłych najemców. W przypadku braku uzgodnień poczynionych przez strony w tym zakresie, a także niejednoznaczności okoliczności danej sprawy, statut tegoż mienia jest co najmniej dyskusyjny. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma wola osoby pozostawiającej…

Czytaj więcej
14.05.2018

Roszczenie z umowy przedwstępnej a wpis do księgi wieczystej

W jednym z poprzednich artykułów poruszaliśmy kwestie związane z umową przedwstępną. Jedną z instytucji związanych z tego typu umowami jest wpis roszczenia do księgi wieczystej. W tym miejscu przypomnieć bowiem należy, że w księdze wieczystej mogą być ujawniane nie tylko prawo własności i prawa rzeczowe ale także prawa obligacyjne. Do kategorii tej zalicza się m.in.…

Czytaj więcej
8.03.2018

Nieterminowe wydanie mieszkania – czy klient jest bez szans?

Ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zbywa milczeniem kwestie wydania lokalu nabywcy. Kluczowym zdarzeniem z jej punktu widzenia, które stanowić ma o prawidłowości wykonania umowy deweloperskiej, jest terminowe dokonanie przeniesienia przez dewelopera nabywanego prawa na drugą stronę umowy. To naruszenie tego obowiązku, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego…

Czytaj więcej
24.01.2018

Warunki zabudowy w ustawie inwestycyjnej

We wrześniu 2017 roku światło dzienne ujrzał projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, której podstawowym zadaniem jest uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania przez poszczególne komitety Rady Ministrów. Istnieje przy tym duże prawdopodobieństwo, że przedmiotowa ustawa wejdzie w życie w drugiej połowie 2018 roku. Czy warto na nią czekać? Z pewnością, gdyż wprowadza wiele…

Czytaj więcej
5.12.2017

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

Rozwój usług finansowych, a także poszukiwanie nowych rozwiązań w zabezpieczaniu nie tylko kredytów i pożyczek, ale również innego typu transakcji gospodarczych sprawił, że w ostatnich latach na popularności zyskuje tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie. Stało się to możliwe m.in. dzięki przychylnemu orzecznictwu sądowemu, które uznaje tego typu umowy za dopuszczalne, o ile oczywiście nie są wykorzystywane…

Czytaj więcej
5.12.2017

Obowiązki nabywcy w podatku od nieruchomości

Właściciel nieruchomości, niezależnie od obowiązku zapłaty podatków związanych z jej wytworzeniem, bądź nabyciem, zobowiązany jest do corocznej opłaty podatku od nieruchomości. Podatek ten wiąże się przy tym z samym faktem posiadania nieruchomości, nawet jeżeli nie jest ona przeznaczona na cele działalności gospodarczej oraz niezależnie od generowanych przez nią przychodów albo kosztów. Rodzaj właściciela, a także…

Czytaj więcej
5.12.2017

Nabywanie przez cudzoziemców udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości

W jednym z poprzednich wpisów omówione zostały zasady nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców. Bezpośredni zakup nieruchomości przez taką osobę nie wyczerpuje jednak wszystkich przypadków, w których cudzoziemiec może objąć faktyczne władztwo nad taką nieruchomością. Właścicielem czy to gruntu, budynku, bądź lokalu może być przecież także spółka zarejestrowana w Polsce. Cudzoziemiec zaś kupujący…

Czytaj więcej
5.12.2017

Kupno mieszkania ze służebnością

Przeglądając księgę wieczystą przed zakupem nieruchomości powinniśmy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi we wszystkich jej działach, nie tylko tych dotyczących oznaczenia nieruchomości (dział I) oraz obciążających ją hipotek (dział IV). Równie istotne, a niekiedy nawet bardziej uciążliwe dla nabywcy okazać się mogą prawa ciążącena nieruchomości, które ujawnia się w dziale III jej księgi wieczystej. Zamieszcza…

Czytaj więcej
5.12.2017

Uprawnienia nabywcy po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji

Kupując nieruchomość nabywca uzyskuje roszczenia względem sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej. Częstokroć, zwłaszcza przy transakcjach dokonywanych na rynku pierwotnym, deweloper udziela dodatkowej gwarancji na poszczególne elementy nieruchomości. Do niedawna okres rękojmi za wady nieruchomości wynosił jedynie trzy lata (od 25 grudnia 2014 roku jest to pięć lat), gwarancja zaś…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2017)

Liczba Klientów:

11 400

Ilość transakcji:

1 000

Odbytych spotkań:

12 000

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem