12.11.2019

Zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości nieletniego

Nie są odosobnione przypadki, gdy osoba niepełnoletnia staje się właścicielem nieruchomości. Najczęściej dochodzi do tego na skutek spadkobrania, bądź darowizny. Prawo nie zabrania, aby osobie nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych przysługiwało prawo własności. Nie oznacza to jednakże, iż taki właściciel samodzielnie zarządza nieruchomością. Dla bezpieczeństwa obrotu kompetencje w tym zakresie zostały podzielone. Zwykły…

Czytaj więcej
17.09.2019

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Spłata kredytu zabezpieczonego hipoteką nie prowadzi do automatycznego wykreślenia wpisu o hipotece z księgi wieczystej. Co więcej, właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką nie może domagać się wykreślenia bez zgody osoby, na której rzecz hipoteka jest wpisana. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy, jak i kolejnego nabywcy nieruchomości obciążonej. Co zatem powinniśmy zrobić, aby wpis zniknął z działu III…

Czytaj więcej
10.07.2019

Zmiany w specustawie mieszkaniowej

Niespełna rok temu pisaliśmy o wchodzącej w tamtym czasie w życie ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Miała ona przyspieszyć możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych poprzez wprowadzenie odstępstw od ogólnych przepisów budowlanych i administracyjnych. W naszym wpisie zwracaliśmy również uwagę na utrudnienia dla inwestorów,…

Czytaj więcej
9.07.2019

Meldunek – relikt, czy realny obowiązek?

Swego czasu głośno było o zamiarze zniesienia obowiązku meldunkowego, wszak adresu zameldowania nie umieszcza się już w dowodzie osobistym. Co więcej, znacząco wzrosła mobilność społeczeństwa i nikogo już nie dziwią częste przeprowadzki. Zajrzyjmy jednak do portfela, na dowodzie osobistym (jeśli nie wymieniliśmy go jeszcze) widnieje adres sprzed niespełna 10 lat. Prawo jazdy? Tam u wielu…

Czytaj więcej
17.05.2019

Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia najmu lokalu

Stosunkowo często w umowach najmu lokali spotyka się postanowienia skracające ustawowe okresy wypowiedzenia. Powszechność takiej praktyki nie oznacza jednakże, iż jest ona zgodna z prawem. Przyjrzymy się zatem regulacjom ustawowym w tym zakresie oraz możliwością, jakie one przewidują. W pierwszej kolejności jednak, warto przypomnieć, że w zależności od rodzaju wynajmowanego lokalu, zastosowanie znajdować będą inne…

Czytaj więcej
15.05.2019

Darowizna nieruchomości a dziedziczenie po darczyńcy

Nieruchomości są przeważnie najbardziej wartościowymi składnikami majątku. Stosunkowo często zdarza się zatem, że stanowią przedmiot darowizny. Jednakże zarówno darczyńca, jak i obdarowany, a także ich najbliżsi krewni powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiej darowizny na dziedziczenie po darczyńcy. Obowiązujące przepisy mogą bowiem nawet pozbawić obdarowanego udziału w spadku. Kodeks cywilny przewiduje zatem, że jeżeli…

Czytaj więcej
10.05.2019

Czym jest skarga pauliańska?

O skardze pauliańskiej słyszał niemal każdy właściciel nieruchomości. Instytucja ta powinna w szczególności interesować nabywców kupujących na rynku wtórnym. To tam bowiem istnieje największe ryzyko, że wierzyciel sprzedawcy wystąpi przeciwko nowemu właścicielowi nieruchomości właśnie z przedmiotową skargą. Czym zatem jest skarga pauliańska, komu i kiedy przysługuje, a także jak się przed nią ochronić? Skarga ta…

Czytaj więcej
9.05.2019

Co to jest ekspektatywa odrębnej własności lokalu i jak to sprzedać?

Chociaż sprzedaż ekspektatywy prawa własności lokalu jest możliwa, to jej skutki podatkowe nie są tak korzystne, jak w przypadku sprzedaży nieruchomości. W artykule wyjaśnimy, czym jest tytułowa ekspektatywa, a także jakie skutki ma odpłatne przeniesienie jej własności. Z chwilą zawarcia umowy deweloperskiej, bądź umowy ze spółdzielnią mieszkaniową o ustanowienie odrębnej własności lokalu powstaje tzw. ekspektatywa…

Czytaj więcej
22.03.2019

Czy jest alternatywa dla skargi pauliańskiej?

Nierzadkie są sytuacje, w których dłużnik dysponujący wartościowymi składnikami majątku wyzbywa się ich, czy to w drodze sprzedaży, czy też darowizny, aby w ten sposób uniemożliwić zajęcie ich przez swoich wierzycieli. Z uwagi na dużą wartość, najczęściej przedmiotem takich transakcji są nieruchomości. Tych ostatnich chronić ma w tego typu przypadkach, tzw. skarga pauliańska. Polega ona…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2019)

Liczba Klientów:

+13 tys.

Liczba transakcji:

+1,3 tys.

Odbytych spotkań:

+1,5 tys.

Nasi doradcy:

+50

Udzielone kredyty:

130 mln

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem