24.10.2017

Odkup, pierwokup, pierwszeństwo nabycia – czym są i kiedy się je stosuje

Wymienione w tytule instytucje prawa cywilnego stosunkowo często znajdują zastosowanie również w obrocie nieruchomościami. Co prawda najczęściej kojarzą się one z kupnem gruntów rolnych, jednakże mogą znaleźć zastosowanie również do każdej innej nieruchomości, w tym typowo komercyjnej. Ze względu zaś na specyfikę każdego z tych praw warto opisać je nieco szerzej. Nadto, istotne jest że…

Czytaj więcej
23.10.2017

Księgi wieczyste a staranności nabywcy, czyli o rękojmi wiary publicznej

Przed nabyciem nieruchomości należy zapoznać się z jej księgą wieczystą – to oczywiste. Co jednak, gdy wpis w księdze wieczystej nie odpowiada prawdziwemu stanowi prawnemu danej nieruchomości? W takim wypadku ochronę pewności obrotu, a w szczególności interes nabywcy chroni właśnie rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza ona, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości…

Czytaj więcej
18.10.2017

Kłopotliwy wynajem mieszkania

Nabywanie mieszkań pod wynajem staje się coraz popularniejsze, co więcej rynek ten rośnie także dzięki właścicielom mieszkań zakupionych poprzez kredyty walutowe – nagła i znaczna zmiana kursów walut spowodowała bowiem, że ciążące na nieruchomości obciążenia hipoteczne są wyższe od rynkowej wartości nieruchomości. Część właścicieli takich mieszkań zdecydowała się na ich wynajem próbując w ten sposób…

Czytaj więcej
4.10.2017

Spóźnienie dewelopera może słono kosztować nabywcę

Rynek pierwotny w Polsce wciąż rozwija się w dużym tempie. Co chwila pojawiają się nowe inwestycje, oferty, mieszkania. Ciągła rozbudowa osiedli oraz budowa bloków w coraz to mniejszych lukach urbanistycznych sprawia, że aby zakupić (a być może wręcz „upolować”) lokal z najlepszym metrażem i położeniem, trzeba decydować się nań zanim jeszcze inwestycja zostanie zakończona. Dla…

Czytaj więcej
26.09.2017

Umowa dożywocia a rękojmia wiary ksiąg wieczystych

Dożywocie popularne było swego czasu na terenach wiejskich, gdzie przekazywano własność nieruchomości najczęściej dzieciom albo wnukom w zamian za dożywotnią opiekę nad zbywającym. Obecnie umowy tego typu spotykane są coraz częściej w miastach. Wymusza je z jednej strony sytuacja demograficzna, z drugiej natomiast chęć zagwarantowania, że dany składnik majątku dożywotnika przejdzie na konkretną osobę. Dożywocie…

Czytaj więcej
21.09.2017

Zakup nieruchomości przez pełnomocnika

Niekiedy strony danej umowy nie mają możliwości osobistego stawiennictwa w celu jej podpisania. W takich przypadkach najczęściej decydują się na zawarcie umowy przez pełnomocnika. Aby wszakże transakcja doszła do skutku należy pamiętać o kilku zasadach dotyczących sposobu udzielania pełnomocnictw oraz ich formy. Warunki te mogą być bowiem odmienne w zależności od okoliczności danego przypadku. Forma…

Czytaj więcej
20.03.2017

Podział nieruchomości quoad usum a pozwolenie na budowę

Faktyczny podział nieruchomości wspólnej poprzez przydział jej poszczególnych części do wyłącznego użytku poszczególnym współwłaścicielom (łac. quoad usum), jest coraz częściej spotykaną konstrukcją prawną. Wykorzystuje go się przykładowo przy przydzielaniu miejsc postojowych w hali garażowej, a także do wydzielenia przydomowych ogródków. Na znaczeniu zyskuje on zaś, gdy nieruchomość gruntowa zabudowana zostaje czy to domem bliźniaczym, czy…

Czytaj więcej
8.03.2017

Umowa przedwstępna cz. 2

Podstawową funkcją umowy przedwstępnej jest wyrażony przez obie strony zamiar zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości. Jeżeli dla każdej ze stron finalna transakcja jest istotna, to umowa przedwstępna zawierana jest w formie właściwej dla umowy przyrzeczonej. Pozwala to bowiem na dochodzenie zawarcia tej ostatniej przed sądem. Dodatkowym zabezpieczeniem osiągnięcia porządanego skutku jest wpisanie w księdze wieczystej…

Czytaj więcej
6.03.2017

Umowa przedwstępna cz.1

Umowa przedwstępna cz.1 W obrocie nieruchomościami spotykamy wiele rodzajów umów poprzedzających umowę przenoszącą własność względnie użytkowanie wieczyste nieruchomości na nabywcę. Najczęściej możemy natrafić na umowy rezerwacyjne, wstępne, przedwstępne oraz deweloperskie. Dwie pierwsze nie zostały uregulowane w ustawach, a ich przedmiotem jest przyznanie czasowego pierwszeństwa do zawarcia umowy przedwstępnej albo deweloperskiej na daną nieruchomość. Zawierane są…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2017)

Liczba Klientów:

11 400

Ilość transakcji:

1 000

Odbytych spotkań:

12 000

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem