Nowy pomysł na Pierwsze Mieszkanie

Stagnacja na rynku nieruchomości spowodowana wysokimi stopami procentowymi i trudnościami w uzyskaniu kredytu hipotecznego, może zostać wkrótce przełamana. Wszystko za sprawą nowego, rządowego projektu wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania. 

Program może oficjalnie wystartować jeszcze w II połowie 2023 roku. Program ten zakłada dopłaty do oprocentowania kredytów hipotecznych przez okres pierwszych 10 lat ich spłaty. Dopłaty, z założenia mają obejmować odsetki powyżej 2% w skali roku.

 

Co prawda jest to kolejna w ostatnich latach inicjatywa, a poprzednie nie przyniosły większych, pozytywnych rezultatów, jednak warto jej się przyjrzeć. Przynajmniej bowiem w kilku istotnych kwestiach różni się ona od poprzednich programów:

  • przede wszystkim obejmuje nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Nabywcy będą mieli zatem większy wybór, a transakcje nie obejmą jedynie sektora deweloperskiego. Jest zatem szansa, że program nie spowoduje znacznych wzrostów cen nowych mieszkań;
  • preferencyjny kredyt będzie dostępny nie tylko na zakup lokalu mieszkalnego ale także na budowę domu;
  • brak limitów ceny za 1 m2. Poprzednie programu narzucały górny limit takiej ceny, przez co w praktyce nie można było z nich skorzystać w dużych miastach, gdzie ceny są wyższe od średniej z danego województwa. Tym razem projekt nie zawiera tego kryterium, co bez wątpienia jest jego dużą zaletą;
  • przez pierwsze 5 lat kredyt udzielany będzie na stałym oprocentowaniu, więc kredytobiorcy będą płacić w tym okresie raty o stałej wysokości znane już w momencie podpisywania umowy.

 

Program, mimo wielu zalet, ma też kilka „haczyków”, o których warto wiedzieć:

  • preferencyjny kredyt dostępny będzie jedynie dla osób poniżej 45 roku życia, które nabywają swoje pierwsze mieszkanie, czyli wcześniej nie były właścicielem ani współwłaścicielem mieszkania ani domu. Wyłączenie obejmuje także osoby, które posiadały własnościowe prawo spółdzielcze do nieruchomości. Program nie będzie zatem dostępny dla osób, które miały już mieszkanie ale uprzednio je sprzedały. Przewiduje się wszakże jeden wyjątek od tej zasady. Mianowicie, jeżeli kredytobiorcami będą małżonkowie, wystarczające będzie aby tylko jedno z nich nie było wcześniej właścicielem, bądź współwłaścicielem nieruchomości mieszkalnej,
  • kredyt będzie mógł zostać udzielony maksymalnie na kwotę 550.000 zł (a dla rodzin z dziećmi na kwotę 600.000 zł), dodatkowy wkład własny będzie mógł wynosić maksymalnie 200.000 zł. Jeżeli zaś kredyt zostanie zaciągnięty na budowę domu, a wkładem własnym kredytobiorcy będzie grunt, na którym dom będzie budowany, to wartość gruntu będzie mogła wynosić nawet 400.000 zł,
  • maksymalna dopłata Państwa do oprocentowania kredytu wynosić będzie 7%, jeżeli zatem oprocentowanie kredytu wzrośnie powyżej 9%, to kredytobiorca będzie spłacać odsetki wyższe aniżeli tytułowe 2%. To samo będzie miało miejsce, gdy już przy podpisywaniu umowy kredytu jego oprocentowanie wynosić będzie więcej aniżeli 9%. Państwo spłacać bowiem będzie „tylko” odsetki w wysokości 7%. Pozostała kwota odsetek obciążać będzie kredytobiorcę.

Przedstawione powyżej założenia pochodzą z projektu ustawy przygotowanego przez Radę Ministrów i mogą ulec zmianie w toku prac nad ustawą w parlamencie. Te natomiast mają ruszyć w najbliższych miesiącach. Rząd zakłada bowiem uchwalenie ustawy mniej więcej w połowie obecnego roku. Z uwagą należy zatem śledzić dalsze prace nad tym aktem prawnym.

Autor: Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House

Pepper House w liczbach (dane za rok 2023)

Liczba Klientów:

1 934

Sprzedanych nieruchomości za:

406 mln zł

Odbytych spotkań:

12 367

Nasi doradcy:

65

Kwota udzielonych kredytów:

240 mln zł

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Zmieniamy rynek nieruchomości już od 2013 roku. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym, pośrednictwo kredytowe oraz deweloperka. Mamy najlepszą wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Działamy w woj. Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Gorąco zapraszamy do kontaktu i/lub odwiedzenia nas bezpośrednio w naszych oddziałach w Gdańsku, Gdyni i Bydgoszczy.