24.01.2019

Sprzedaż mieszkania a umowa dożywocia

Zawarcie umowy dożywocia jest jednym ze sposobów przeniesienia własności nieruchomości. Umowa ta polega bowiem na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Przy czym, własność nieruchomości przechodzi na nabywcę już bezpośrednio po zawarciu umowy i wpisaniu zmiany w księdze wieczystej. Skutek ten nie jest zatem powiązany…

Czytaj więcej
23.01.2019

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Wydawać by się mogło, że spółdzielnie mieszkaniowe to relikt przeszłości, niemniej w wielu miejscach kraju działają one prężnie, powstają także nowe. Bez wątpienia bowiem spółdzielcze prawa do lokalu są tańszą alternatywą dla zakupu lokalu na własność. Dają także więcej uprawnień ich posiadaczom aniżeli lokale wynajmowane w systemie towarzystw budownictwa społecznego. W jednym ze wcześniejszych wpisów…

Czytaj więcej
21.01.2019

Jak czytać księgę wieczystą?

Księga wieczysta dostarcza nam wielu cennych informacji o konkretnej nieruchomości, jej właścicielu oraz prawach i obciążeniach z nią związanych. Warto poznać sposób odczytywania danych z ksiąg wieczystych, aby korzystanie z nich przyniosło nam jak najwięcej danych. Na wstępie wyjaśnić należy, że do dyspozycji mamy aż trzy źródła informacji, każde służące innemu celowi. Podstawową z nich…

Czytaj więcej
18.01.2019

Narzucenie administratora wspólnoty mieszkaniowej przez dewelopera

Nadal zdarzają się przypadki, w których deweloper wprowadza do umów z nabywcami lokali mieszkaniowych w blokach wielorodzinnych klauzule dotyczące powierzenia zarządu wskazanej przez niego firmie. Pobieżnie jedynie przeglądając rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK natkniemy się m.in. na następujące kwestionowane postanowienia umowne: strony umowy ustalają, iż w umowie ustanowienia odrębnej własności w formie aktu…

Czytaj więcej
17.01.2019

Mieszkanie na Start już od stycznia 2019 roku

Już z początkiem stycznia 2019 roku uruchomiony zostanie rządowy program, mający stanowić uzupełnienie dla programu Mieszanie Plus. Tym razem skupiono się jednakże nie na budowie tanich mieszkań, a dopłatach do czynszu najmu. Program „Mieszkanie na Start” przeznaczony jest przy tym dla osób, które osiągają zbyt duży dochód aby móc skorzystać z pomocy w ramach programu…

Czytaj więcej
23.11.2018

Inwestycja w condohotel

Wobec niskiej rentowności lokal bankowych oraz znikomego oprocentowania kont oszczędnościowych, na popularności zyskują inwestycje w nieruchomości. Nie chodzi przy tym o nabywanie ich w celu późniejszej odsprzedaży za wyższą cenę, gdyż zysk z takiejtransakcji zostaje odłożony znacznie w czasie, a nadto nie jest pewny. Jedną z alternatyw w tym zakresie są tzw. condohotele. Inwestycje tego…

Czytaj więcej
8.11.2018

Koniec użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego Już niebawem, bo 01 stycznia 2019 roku ma wejść w życie ustawa likwidująca użytkowanie wieczyste. Dotyczy ona jednakże wyłącznie gruntów pod budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe. Jeżeli zatem nieruchomości Skarbu Państwa albo samorządu są wykorzystywane na inne cele, to dla ich użytkowników wieczystych nic się nie zmieni. Co ciekawe, mechanizm ustawowy nie…

Czytaj więcej
30.10.2018

Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy i sposoby jego realizacji

Rozwiązanie umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, czy też sądowe dochodzenie zaległości czynszowych od najemcy, bądź potrącenie ich z wpłaconą kaucją nie są jedynymi instrumentami prawnymi, jakimi dysponuje wynajmujący przeciwko nierzetelnemu najemcy. Instytucją, do której właściciele lokali sięgają stosunkowo rzadko jest przysługujący im z mocy prawa zastaw na rzeczach najemcy wniesionych do przedmiotu najmu. Mała…

Czytaj więcej
9.10.2018

Sposób na rzeczy pozostawione przez najemcę?

Sposób na rzeczy pozostawione przez najemcę? Osoby wynajmujące mieszkania nie raz spotkały się z problemem rzeczy pozostawionych w wynajmowanych lokalach przez byłych najemców. W przypadku braku uzgodnień poczynionych przez strony w tym zakresie, a także niejednoznaczności okoliczności danej sprawy, statut tegoż mienia jest co najmniej dyskusyjny. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma wola osoby pozostawiającej…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2018)

Liczba Klientów:

13 222

Ilość transakcji:

1 120

Odbytych spotkań:

1300

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem