22.02.2017

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

W czerwcu 2016 r. omówiliśmy kwestię zaostrzenia zasad obrotu gruntami rolnymi, która to miała bezpośredni związek z zakończeniem się okresów przejściowych na zakup tego typu nieruchomości przez obywateli państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Dzisiaj przyjrzymy się nabywaniu nieruchomości przez obywateli innych państw. Wśród państw uprzywilejowanych nie znajduje się m.in. Ukraina i…

Czytaj więcej
13.12.2016

Firma w mieszkaniu a wspólnota mieszkaniowa

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także małe spółki często nie dysponują odrębnymi lokalami, w których prowadzona jest tego typu działalność. Co więcej przedsiębiorca rejestrując się zobowiązany jest do podania adresu, pod którym firma będzie funkcjonować. Częstokroć zatem we wskazanych celach wykorzystywany jest adres domowy czy to przedsiębiorcy, czy też jednego ze wspólników spółki. Powstaje…

Czytaj więcej
5.12.2016

Użytkowanie wieczyste – dobre, czy złe?

Użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi do nieruchomości (np. użytkowaniem, służebnością, hipoteką, itp.). Ów pośredni charakter wynika z tego, że z jednej strony prawa i obowiązki użytkownika wieczystego są zbliżone do praw i obowiązków właściciela nieruchomości, a jeżeli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste wzniesione zostaną obiekty budowlane użytkownik wieczysty…

Czytaj więcej
20.10.2016

Narzucenie administratora wspólnoty mieszkaniowej przez dewelopera

Nadal zdarzają się przypadki, w których deweloper wprowadza do umów z nabywcami lokali mieszkaniowych w blokach wielorodzinnych klauzule dotyczące powierzenia zarządu wskazanej przez niego firmie. Pobieżnie jedynie przeglądając rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK natkniemy się m.in. na następujące kwestionowane postanowienia umowne: strony umowy ustalają, iż w umowie ustanowienia odrębnej własności w formie aktu…

Czytaj więcej
19.09.2016

Timesharing – czym jest i czy się opłaca?

Umowa timeshare, zwana też potocznie timesharingiem łączy w sobie cechy sezonowego najmu nieruchomości turystom z bardziej stabilnym prawem użytkowania. Jej istotę stanowi obowiązek udostępnienia przez przedsiębiorcę dysponującego miejscem zakwaterowania tegoż miejsca drugiej stronie umowy w określonych okresach w każdym kolejnym roku jej trwania. Do ustawowych wymogów tego typu umowy należy zawarcie jej na okres dłuższy…

Czytaj więcej
12.09.2016

Rękojmia a wady ukryte nieruchomości

Stosunkowo częstą sytuacją, z którą spotyka się nabywca nieruchomości jest ujawnienie się jej wad fizycznych w jakiś czas po jej odbiorze. Prawne możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zależne są w takim wypadku od tego, czy nabywcą jest konsument, czy przedsiębiorcą kupujący nieruchomość do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością…

Czytaj więcej
4.08.2016

Najem turystom – na co warto uważać?

Decydując się na wynajem mieszkania turystom rozważyć należy wiele różnego typu kwestii. My zajmiemy się dzisiaj uwarunkowaniami prawnymi tego typu działalności. To od nich w dużej mierze zależeć bowiem będzie zysk właściciela wynajmowanej nieruchomości, który jest przecież jednym z kluczowych powodów, dla których decydujemy się na tego typu przedsięwzięcie. Ramy prawne najmu krótkoterminowego stanowić będą…

Czytaj więcej
23.06.2016

Okazyjna cena nie zawsze jest okazją, czyli o niektórych ryzykach w nabywaniu nieruchomości

Każdy rodzaj nieruchomości stanowi przeważnie mienie o znacznej wartości, stąd też nabywanie tego typu rzeczy poprzedzić należy dokładną weryfikacją stanu prawnego danej działki, lokalu, bądź budynku. Niestety ograniczenie się tylko do zapoznania się z treścią księgi wieczystej może nie być wystarczające do ochrony nabytego prawa własności. W tym wpisie poruszyć pragnę mniej znane zagrożenie występujące…

Czytaj więcej
9.06.2016

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną

W związku z faktem, iż wokół nowo wprowadzonej ustawy ograniczającej obrót ziemią rolną narosło wiele mitów, a nadto zagadnienie te jest stosunkowo często przedmiotem zapytań klientów Kancelarii, poniżej przedstawiam węzłowe zagadnienia dotyczące nowych uregulowań. Na wstępie należy wskazać, iż jakkolwiek w/w ustawa zwana jest „ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” to…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2017)

Liczba Klientów:

11 400

Ilość transakcji:

1 000

Odbytych spotkań:

12 000

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem