21.03.2019

Powolny koniec programu „Rodzina na Swoim”

Działający w latach 2007-2013 rządowy program wsparcia dla osób kupujących nieruchomość na cele mieszkaniowe powoli dobiega końca. Wsparcie w jego ramach polegało na tym, że Państwo udzielało kredytobiorcom wsparcia w spłacie ich zobowiązań przez okres aż ośmiu lat. Wysokość tego wsparcia wynosiła połowę należnej raty odsetkowej. Co prawda przydzielanie dopłat z tego programu oficjalnie zakończyło…

Czytaj więcej
20.03.2019

Ma być łatwiej nabyć grunt rolny

Jak pamiętamy, pisaliśmy o tym również na naszym blogu, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (w jej brzmieniu od 30 kwietnia 2016 roku) znacząco utrudnia obrót nieruchomościami rolnymi wykluczając je niemal z rynku. Z założenia bowiem zakłada ona, że grunty tego typu mogą nabywać wyłącznie rolnicy i ich najbliższa rodzina, bądź osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie. Po…

Czytaj więcej
19.03.2019

Istotne zmiany w uldze mieszkaniowej

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca jej nabycia, bądź wybudowania podlega – co do zasady – opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednym z wyjątków jest możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, czyli obniżenia – a niekiedy wyłączenia – opodatkowania transakcji w przypadku przeznaczenia uzyskanych środków na własne cele mieszkaniowe. Począwszy od stycznia 2019 roku w…

Czytaj więcej
18.03.2019

Umorzenie kredytu walutowego – konsekwencje prawne i podatkowe

Każdorazowy wzrost kursu franka szwajcarskiego, bądź euro budzi pytania o dalszy los kredytów walutowych. Chociaż są one ciężarem zarówno dla kredytobiorców, jak i dla samych banków, to nadal brakuje kompleksowych rozwiązań w tym zakresie. Niemniej, ustawodawca przewidział kilka mechanizmów mających zachęcić strony wskazanych umów kredytowych do poszukiwania porozumienia mającego umożliwić wcześniejszą spłatę zobowiązań, bądź zmianę…

Czytaj więcej
15.03.2019

Czy REIT’y zrewolucjonizują rynek najmu mieszkań?

REIT, czyli real estate investment trust, to rodzaj spółki bądź funduszy inwestycyjnego prowadzących działalność na rynku nieruchomości. Podmioty tego typu kupują lokale, a nawet całe budynki i osiedla, a następnie świadczą w nich usługi najmu długoterminowego. Najczęściej najemcy otrzymują również wsparcie na pokrycie w całości, bądź w części czynszu najmu. W krajach Europy Zachodniej popularność…

Czytaj więcej
14.03.2019

Nowe regulacje w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Przepisy określające wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także treść i sposób zawierana umowy pośrednictwa zawarte są w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (art. 179-183a). W związku z deregulacją niektórych zawodów profesjonalnych, z dniem 01 stycznia 2014 roku znaczna część dotychczasowych przepisów została uchylona. Dotyczyło to nie tylko samego określenia…

Czytaj więcej
13.03.2019

Użytkowanie wieczyste – dobre, czy złe?

Użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi do nieruchomości (np. użytkowaniem, służebnością, hipoteką, itp.). Ów pośredni charakter wynika z tego, że z jednej strony prawa i obowiązki użytkownika wieczystego są zbliżone do praw i obowiązków właściciela nieruchomości, a jeżeli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste wzniesione zostaną obiekty budowlane użytkownik wieczysty…

Czytaj więcej
12.03.2019

Lifting zasad zbywania gruntów rolnych

W jednym z poprzednich wpisów omówione zostały zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązujące od 30 kwietnia 2016 roku. Jak pamiętamy konieczności ich zmiany związana była z upływem okresów przejściowych w obrocie gruntami rolnymi wynegocjowanych w Traktacie akcesyjnym przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 01 maja 2016 roku polski ustawodawca nie mógł zatem stosować odmiennych zasad w…

Czytaj więcej
11.03.2019

Ulga mieszkaniowa a spłata kredytu za sprzedawaną nieruchomość

W społecznym przekonaniu nadal funkcjonuje przeświadczenie o tym, że sprzedając mieszkanie oraz przeznaczając uzyskane z tej transakcji środki na spłatę kredytu hipotecznego oraz nowe cele mieszkaniowe można uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego. Niestety funkcjonująca od niespełna 10 lat ulga mieszkaniowa dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jest jedynie cieniem poprzednio obowiązujących zwolnień. W tym…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2019)

Liczba Klientów:

+13 tys.

Liczba transakcji:

+1,3 tys.

Odbytych spotkań:

+1,5 tys.

Nasi doradcy:

+50

Udzielone kredyty:

130 mln

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem