21.02.2019

Notariusz w transakcjach obrotu nieruchomościami – rola i obowiązki

Czynności prawne mające za przedmiot przeniesienie własności nieruchomości, czy też ustanowienie i zbycie ograniczonych praw rzeczowych wymagają dla swojej ważności zachowania formy aktu notarialnego. Naruszenie tego obowiązku skutkuje brakiem skutków prawnych zawartej umowy, bądź złożonego oświadczenia. W konsekwencji sąd wieczystoksięgowy odmówi wpisu zmian w księdze wieczystej nieruchomości. Wymóg zachowania najwyższej formy szczególnej – jaką jest…

Czytaj więcej
20.02.2019

Mikrokawalerki, makro problem?

Temat niepełnowymiarowych mieszkań wraca, jak bumerang, już kolejny raz. Znowu za sprawą Ministerstwa Infrastruktury. O ile w 2016 roku nie zdecydowano się na zmiany w przepisach, to tym razem ma być inaczej. Cel? Wyeliminowanie mikrokawalerek (to jedna z najpopularniejszych nazw tego typu lokali) z rynku. Powód? Zdaniem ministerstwa niepełnowymiarowy oznacza także niepełnowartościowy, a Polak zasługuje…

Czytaj więcej
18.02.2019

Darowizny w rodzinie bywają zdradliwe

Nie tylko wzrost zamożności społeczeństwa, ale także coraz większa mobilność sprawiają, że obrót nieruchomościami, także pomiędzy członkami najbliższej rodziny, rozwija się z roku na rok. Popularności nie tracą również darowizny czynione, czy to przez rodziców na dzieci, czy też na dziecko i jego małżonka – wobec zawarcia związku małżeńskiego. Ten sposób przekazywania nieruchomości występuje również…

Czytaj więcej
15.02.2019

Czy można przenieść prawo do mieszkania, przed jego zakupem?

W artykule poruszone zostaną kwestie związane z rozporządzeniem nieruchomością, do której zbywca nie nabył jeszcze prawa własności. Sytuacje tego typu mogą wystąpić zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Niemniej, to „sprzedaż” lokalu przed jego powstaniem budzi najwięcej kontrowersji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przedmiot sprzedaży nie istnieje i to najczęściej zarówno pod…

Czytaj więcej
14.02.2019

Czy możliwe jest zwiększenie liczby pokoi w mieszkaniu?

Z pozoru pytanie może wydawać się pozbawione większego sensu, bo przecież podział istniejących izb spowoduje ich zmniejszenie zazwyczaj wpływając negatywnie na ich użyteczność. Niemniej, są sytuacje, gdy powierzchnia odrębnego pokoju jest mniej ważna od jego faktycznej odrębności. Z tego typu przypadkami mamy do czynienia, gdy poszczególne pokoje podlegają odrębnemu wynajmowi. Czy to turystom, w oparciu…

Czytaj więcej
11.02.2019

Sprzedaż nieruchomości z samowolą budowlaną

Samowola budowlana to potoczne określenie obiektów budowlanych budowanych, bądź już wybudowanych z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego. Samowolą budowlaną będzie zatem zarówno budynek wzniesiony bez pozwolenia na budowę, jak również budowla która nie spełnia warunków przewidzianych w wydanej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (np. odbiega od projektu w sposób nie pozwalający na uznanie, że mamy…

Czytaj więcej
5.02.2019

Nieruchomości rolne – trudniej kupić ale też trudniej sprzedać

W dniu 14 kwietnia 2016 roku uchwalona została ustawa – o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 maja 2016 roku. Znacznej nowelizacji poddano w szczególności ustawę z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Wspomnieć również należy, że uchylono –…

Czytaj więcej
4.02.2019

Ustawowe prawa zastawu na rzeczach najemcy i sposobu jego realizacji

Rozwiązanie umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, czy też sądowe dochodzenie zaległości czynszowych od najemcy, bądź potrącenie ich z wpłaconą kaucją nie są jedynymi instrumentami prawnymi, jakimi dysponuje wynajmujący przeciwko nierzetelnemu najemcy. Instytucją, do której właściciele lokali sięgają stosunkowo rzadko jest przysługujący im z mocy prawa zastaw na rzeczach najemcy wniesionych do przedmiotu najmu. Mała…

Czytaj więcej
1.02.2019

Zakup nieruchomości od komornika – czy warto?

Dla jednych zakup nieruchomości na licytacji komorniczej jawi się, jako czysta okazja. Inni podchodzą do takiej możliwości z rezerwą obawiając się nieprzewidzianych trudności, które nie są wkalkulowane w cenę zakupu. W praktyce atrakcyjność nabywania nieruchomości w ten sposób zależna jest od kilku czynników, którymi są: czy przystępujemy do pierwszej, czy kolejnej licytacji, skomplikowana procedura nabycia,…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2019)

Liczba Klientów:

+13 tys.

Liczba transakcji:

+1,3 tys.

Odbytych spotkań:

+1,5 tys.

Nasi doradcy:

+50

Udzielone kredyty:

130 mln

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem