5.12.2017

Nabywanie przez cudzoziemców udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości

W jednym z poprzednich wpisów omówione zostały zasady nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców. Bezpośredni zakup nieruchomości przez taką osobę nie wyczerpuje jednak wszystkich przypadków, w których cudzoziemiec może objąć faktyczne władztwo nad taką nieruchomością. Właścicielem czy to gruntu, budynku, bądź lokalu może być przecież także spółka zarejestrowana w Polsce. Cudzoziemiec zaś kupujący…

Czytaj więcej
5.12.2017

Kupno mieszkania ze służebnością

Przeglądając księgę wieczystą przed zakupem nieruchomości powinniśmy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi we wszystkich jej działach, nie tylko tych dotyczących oznaczenia nieruchomości (dział I) oraz obciążających ją hipotek (dział IV). Równie istotne, a niekiedy nawet bardziej uciążliwe dla nabywcy okazać się mogą prawa ciążącena nieruchomości, które ujawnia się w dziale III jej księgi wieczystej. Zamieszcza…

Czytaj więcej
5.12.2017

Uprawnienia nabywcy po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji

Kupując nieruchomość nabywca uzyskuje roszczenia względem sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej. Częstokroć, zwłaszcza przy transakcjach dokonywanych na rynku pierwotnym, deweloper udziela dodatkowej gwarancji na poszczególne elementy nieruchomości. Do niedawna okres rękojmi za wady nieruchomości wynosił jedynie trzy lata (od 25 grudnia 2014 roku jest to pięć lat), gwarancja zaś…

Czytaj więcej
5.12.2017

Upadłość banku a rachunek powierniczy

W ostatnich latach świat borykał się z kilkoma kryzysami finansowymi. Na dobre nie został zażegnany jeszcze kryzys bankowy, a od kilku miesięcy dochodzą niepokojące sygnały z Chin. Z jednej strony to odległy kraj, z drugiej jednak poprzedni kryzys swój początek miał w USA i błyskawicznie przeniósł się do Europy. Globalizacja z jednej strony daje nam…

Czytaj więcej
5.12.2017

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dokument, o którym mowa w tytule pojawił się w polskim systemie prawnym z dniem 01 stycznia 2009 roku. Nie była to wszakże inicjatywa krajowego ustawodawcy, a obowiązek wprowadzenia regulacji unijnych. Początkowo dość skromna regulacja tej materii rozrzucona była w ustawie Prawo budowlane oraz kilku rozporządzeniach wykonawczych. W 2014 roku uchwalona została odrębna ustawa o charakterystyce…

Czytaj więcej
5.12.2017

Zgoda na dowolne zagospodarowanie nieruchomości

Kontynuując cykl wpisów poświęconych niedozwolonym postanowieniom umownym zamieszczanym w umowach stosowanych przez deweloperów, w dzisiejszym wpisie przedstawię klauzule odnoszące się do dodatkowych zgód nabywców których wyrażenie wymuszane bywa w we ww. umowach. Przykład takiej klauzuli odnajdziemy w świeżym wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w dniu 02 marca 2016 roku w sprawie o sygn.…

Czytaj więcej
5.12.2017

Sprzedaż nieruchomości z samowolą budowlaną

Samowola budowlana to potoczne określenie obiektów budowlanych budowanych, bądź już wybudowanych z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego. Samowolą budowlaną będzie zatem zarówno budynek wzniesiony bez pozwolenia na budowę, jak również budowla która nie spełnia warunków przewidzianych w wydanej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (np. odbiega od projektu w sposób nie pozwalający na uznanie, że mamy…

Czytaj więcej
5.12.2017

Ochrona interesów stron umowy najmu lokalu mieszkalnego a jej rozwiązanie

  Ze względu na wartość przedmiotu oddawanego na mocy umowy przez wynajmującego, a także ważki interes najemcy zabezpieczany umową najmu, konflikty na jej tle bywają częste i przeważnie uciążliwe. Sytuację częstokroć komplikuje fakt, że wynajmujący spłaca kredyt na oddane w najem mieszkanie, stąd szczególnie zależy mu na braku zatorów w płatności czynszu. Ustawowe reguły najmu…

Czytaj więcej
1.12.2017

OC pośrednika – fikcja, czy realna ochrona

Z dniem 01 stycznia 2014 roku zawód pośrednika w obrocie nieruchomości został poddany znaczącej deregulacji. Uchylono m.in. przepisy w zakresie wymaganych kompetencji, obowiązku dokształcania się, czy też odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jednym z niewielu przepisów odnoszących się do tej profesji zostały art. 181 ust. 3 i 4 (pozostałe ustępy nr 1, 2, 5 i 6 również uchylono)…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2019)

Liczba Klientów:

+13 tys.

Liczba transakcji:

+1,3 tys.

Odbytych spotkań:

+1,5 tys.

Nasi doradcy:

+50

Udzielone kredyty:

130 mln

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem