Wyszukiwarka wpisów

31.03.2020

Jak sprzedać nieruchomość z prawem pierwokupu?

Prawo pierwokupu stanowi formę dodatkowego zastrzeżenia umownego, którego celem jest przyznanie określonej stronie umowy sprzedaży pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej. Co ważne prawo pierwokupu może zostać zastrzeżone na rzecz obu stron transakcji. Chociaż kojarzy się ono głównie ze sprzedażą dzierżawionych gruntów, bądź też lokali komunalnych, to jednak…

Czytaj więcej
9.03.2020

Czy dzieląc działkę przy sprzedaży zawsze ryzykujemy VAT?

Powszechne jest przeświadczenie, że sprzedaż prywatnej nieruchomości, nawet etapami poprzez wydzielanie mniejszych działek, nie jest objęte podatkiem od towarów i usług. Niestety, przeświadczenie to w wielu przypadkach może okazać się błędne. Zgodnie bowiem z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu…

Czytaj więcej
6.03.2020

Sprzedaż nieruchomości gruntowej – zwolnienia w podatku dochodowym

Niemal każdy sprzedający nieruchomość na rynku wtórnym wie, iż dokonanie takiej transakcji po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia w podatku dochodowym. Dzięki temu osiągnięty dochód ze sprzedaży jest całkowicie wolny od tego podatku. Ze względu na wysokie ceny nieruchomości, a także ich…

Czytaj więcej
28.02.2020

Zmiany w najmie komunalnym

Nowych najemców mieszkań komunalnych czekają spore zmiany, a jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na tego typu lokale oczekuje obecnie ponad 60 tysięcy rodzin, czyli około 200 tysięcy osób. Najważniejsze zmiany dotyczą zasad badania stanu majątkowego najemców oraz powiązania z nim wysokości czynszu najmu mieszkania komunalnego. Prócz deklaracji o wysokości dochodu osoba starająca się…

Czytaj więcej
24.02.2020

Zmiany w podatku od nieruchomości

Zwyczajowo w styczniu wchodzą w życie najważniejsze zmiany w ustawach podatkowych. Tym razem, tj. od stycznia 2020 roku, obowiązywać zaczną nowe stawki w podatku od nieruchomości. Powszechność tego podatku sprawia, że przedmiotowe zmiany dotkną każdego właściciela lokalu, budynku oraz gruntu niezabudowanego. Ich skala będzie jednakże różna. Dla właścicieli gruntów i nieruchomości mieszkalnych wzrost ten będzie…

Czytaj więcej
18.02.2020

Prawo budowlane ma być prostsze

W lipcu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została kolejna wersja projektu dużej nowelizacji prawa budowlanego. Jak czytamy w uzasadnieniu do tego projektu, jego celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, a także wprowadzenie większej stabilności dla inwestorów. Projekt jednakże nie oparł się krytyce Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na obecnym etapie trudno zatem przewidzieć jego…

Czytaj więcej
14.02.2020

Dalsze zmiany w użytkowaniu wieczystym

Kilka dni temu weszła w życie ustawa z 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Chociaż jej podstawowym celem było wprowadzenie zmian w rządowym programie Mieszkanie+, znowelizowano przy jej pomocy także kilka innych ustaw. Wśród nich na uwagę zasługują zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego…

Czytaj więcej
24.01.2020

Warunkowa umowa przedwstępna

Bardzo często zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości napotyka na różnego typu przeszkody. Mogą to być uwarunkowania natury faktycznej, np. konieczność dokończenia inwestycji, zapewnienia dostępu do drogi publicznej, doprowadzenia określonych mediów, itp. Nie są również rzadkie przypadki, gdy transakcję blokują przeszkody prawne. Będą nimi m.in. oczekiwanie na założenie księgi wieczystej na nieruchomości, potrzeba uzyskania statusu samodzielnego…

Czytaj więcej
16.12.2019

Prawo budowlane w 2020 roku

Kolejny już raz z rzędu styczeń przyniesie istotne zmiany w prawie nieruchomości. Prócz zmiany w sposobie ich opodatkowania (podwyższenie stawek podatku od nieruchomości), czy też zmiany zasad określających tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe (od stycznia będą nimi tylko takie wspólnoty, w których łączna liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie przekroczy 3), sporo zmian czeka nas także…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2022)

Liczba Klientów:

18 227

Sprzedanych nieruchomości za:

360 mln. zł

Odbytych spotkań:

11 325

Nasi doradcy:

65

Kwota udzielonych kredytów:

218 mln. zł

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem