23.11.2018

Inwestycja w condohotel

Wobec niskiej rentowności lokal bankowych oraz znikomego oprocentowania kont oszczędnościowych, na popularności zyskują inwestycje w nieruchomości. Nie chodzi przy tym o nabywanie ich w celu późniejszej odsprzedaży za wyższą cenę, gdyż zysk z takiejtransakcji zostaje odłożony znacznie w czasie, a nadto nie jest pewny. Jedną z alternatyw w tym zakresie są tzw. condohotele. Inwestycje tego…

Czytaj więcej
8.11.2018

Koniec użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego Już niebawem, bo 01 stycznia 2019 roku ma wejść w życie ustawa likwidująca użytkowanie wieczyste. Dotyczy ona jednakże wyłącznie gruntów pod budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe. Jeżeli zatem nieruchomości Skarbu Państwa albo samorządu są wykorzystywane na inne cele, to dla ich użytkowników wieczystych nic się nie zmieni. Co ciekawe, mechanizm ustawowy nie…

Czytaj więcej
30.10.2018

Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy i sposoby jego realizacji

Rozwiązanie umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, czy też sądowe dochodzenie zaległości czynszowych od najemcy, bądź potrącenie ich z wpłaconą kaucją nie są jedynymi instrumentami prawnymi, jakimi dysponuje wynajmujący przeciwko nierzetelnemu najemcy. Instytucją, do której właściciele lokali sięgają stosunkowo rzadko jest przysługujący im z mocy prawa zastaw na rzeczach najemcy wniesionych do przedmiotu najmu. Mała…

Czytaj więcej
9.10.2018

Sposób na rzeczy pozostawione przez najemcę?

Sposób na rzeczy pozostawione przez najemcę? Osoby wynajmujące mieszkania nie raz spotkały się z problemem rzeczy pozostawionych w wynajmowanych lokalach przez byłych najemców. W przypadku braku uzgodnień poczynionych przez strony w tym zakresie, a także niejednoznaczności okoliczności danej sprawy, statut tegoż mienia jest co najmniej dyskusyjny. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma wola osoby pozostawiającej…

Czytaj więcej
14.05.2018

Roszczenie z umowy przedwstępnej a wpis do księgi wieczystej

W jednym z poprzednich artykułów poruszaliśmy kwestie związane z umową przedwstępną. Jedną z instytucji związanych z tego typu umowami jest wpis roszczenia do księgi wieczystej. W tym miejscu przypomnieć bowiem należy, że w księdze wieczystej mogą być ujawniane nie tylko prawo własności i prawa rzeczowe ale także prawa obligacyjne. Do kategorii tej zalicza się m.in.…

Czytaj więcej
8.03.2018

Nieterminowe wydanie mieszkania – czy klient jest bez szans?

Ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zbywa milczeniem kwestie wydania lokalu nabywcy. Kluczowym zdarzeniem z jej punktu widzenia, które stanowić ma o prawidłowości wykonania umowy deweloperskiej, jest terminowe dokonanie przeniesienia przez dewelopera nabywanego prawa na drugą stronę umowy. To naruszenie tego obowiązku, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego…

Czytaj więcej
24.01.2018

Warunki zabudowy w ustawie inwestycyjnej

We wrześniu 2017 roku światło dzienne ujrzał projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, której podstawowym zadaniem jest uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania przez poszczególne komitety Rady Ministrów. Istnieje przy tym duże prawdopodobieństwo, że przedmiotowa ustawa wejdzie w życie w drugiej połowie 2018 roku. Czy warto na nią czekać? Z pewnością, gdyż wprowadza wiele…

Czytaj więcej
5.12.2017

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

Rozwój usług finansowych, a także poszukiwanie nowych rozwiązań w zabezpieczaniu nie tylko kredytów i pożyczek, ale również innego typu transakcji gospodarczych sprawił, że w ostatnich latach na popularności zyskuje tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie. Stało się to możliwe m.in. dzięki przychylnemu orzecznictwu sądowemu, które uznaje tego typu umowy za dopuszczalne, o ile oczywiście nie są wykorzystywane…

Czytaj więcej
5.12.2017

Obowiązki nabywcy w podatku od nieruchomości

Właściciel nieruchomości, niezależnie od obowiązku zapłaty podatków związanych z jej wytworzeniem, bądź nabyciem, zobowiązany jest do corocznej opłaty podatku od nieruchomości. Podatek ten wiąże się przy tym z samym faktem posiadania nieruchomości, nawet jeżeli nie jest ona przeznaczona na cele działalności gospodarczej oraz niezależnie od generowanych przez nią przychodów albo kosztów. Rodzaj właściciela, a także…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2019)

Liczba Klientów:

+13 tys.

Liczba transakcji:

+1,3 tys.

Odbytych spotkań:

+1,5 tys.

Nasi doradcy:

+50

Udzielone kredyty:

130 mln

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem