27.11.2017

Nieotrzymanie kredytu a zwrot zadatku

Zadatek stanowi jedną z najczęstszych klauzul dodatkowych wprowadzanych do przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości. Pełni on rolę odszkodowawczą mając – przynajmniej częściowo – pokryć szkody związane z niedojściem umowy przyrzeczonej do skutku. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym: zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron…

Czytaj więcej
23.11.2017

Co składa się na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Oprocentowanie to jedna z podstawowych kwestii przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. To od jego wysokości zależy, jak dużo odsetek przyjdzie nam oddać wraz z pożyczonym kapitałem. Warto więc wiedzieć, co się na niego składa. Stawka referencyjna Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest stawka referencyjna. Jest to stopa procentowa, służąca do…

Czytaj więcej
9.11.2017

Jednostronny protokół odbioru sporządzony przez dewelopera

Nawiązując do zamieszczonych we wcześniejszych miesiącach wpisów poświęconych klauzulom niedozwolonym, w niniejszym artykule wrócę do braku mocy wiążącej niektórych postanowień stosowanych przez deweloperów. Tym razem przyjrzymy się postanowieniom zezwalającym na jednostronny odbiór nieruchomości bez udziału kupującego. Na wstępie jednak należy krótko przypomnieć czym są klauzule abuzywne (niedozwolone) i jaki jest skutek ich umieszczenia w umowie…

Czytaj więcej
24.10.2017

Odkup, pierwokup, pierwszeństwo nabycia – czym są i kiedy się je stosuje

Wymienione w tytule instytucje prawa cywilnego stosunkowo często znajdują zastosowanie również w obrocie nieruchomościami. Co prawda najczęściej kojarzą się one z kupnem gruntów rolnych, jednakże mogą znaleźć zastosowanie również do każdej innej nieruchomości, w tym typowo komercyjnej. Ze względu zaś na specyfikę każdego z tych praw warto opisać je nieco szerzej. Nadto, istotne jest że…

Czytaj więcej
23.10.2017

Księgi wieczyste a staranności nabywcy, czyli o rękojmi wiary publicznej

Przed nabyciem nieruchomości należy zapoznać się z jej księgą wieczystą – to oczywiste. Co jednak, gdy wpis w księdze wieczystej nie odpowiada prawdziwemu stanowi prawnemu danej nieruchomości? W takim wypadku ochronę pewności obrotu, a w szczególności interes nabywcy chroni właśnie rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza ona, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości…

Czytaj więcej
18.10.2017

Kłopotliwy wynajem mieszkania

Nabywanie mieszkań pod wynajem staje się coraz popularniejsze, co więcej rynek ten rośnie także dzięki właścicielom mieszkań zakupionych poprzez kredyty walutowe – nagła i znaczna zmiana kursów walut spowodowała bowiem, że ciążące na nieruchomości obciążenia hipoteczne są wyższe od rynkowej wartości nieruchomości. Część właścicieli takich mieszkań zdecydowała się na ich wynajem próbując w ten sposób…

Czytaj więcej
4.10.2017

Spóźnienie dewelopera może słono kosztować nabywcę

Rynek pierwotny w Polsce wciąż rozwija się w dużym tempie. Co chwila pojawiają się nowe inwestycje, oferty, mieszkania. Ciągła rozbudowa osiedli oraz budowa bloków w coraz to mniejszych lukach urbanistycznych sprawia, że aby zakupić (a być może wręcz „upolować”) lokal z najlepszym metrażem i położeniem, trzeba decydować się nań zanim jeszcze inwestycja zostanie zakończona. Dla…

Czytaj więcej
26.09.2017

Umowa dożywocia a rękojmia wiary ksiąg wieczystych

Dożywocie popularne było swego czasu na terenach wiejskich, gdzie przekazywano własność nieruchomości najczęściej dzieciom albo wnukom w zamian za dożywotnią opiekę nad zbywającym. Obecnie umowy tego typu spotykane są coraz częściej w miastach. Wymusza je z jednej strony sytuacja demograficzna, z drugiej natomiast chęć zagwarantowania, że dany składnik majątku dożywotnika przejdzie na konkretną osobę. Dożywocie…

Czytaj więcej
21.09.2017

Zakup nieruchomości przez pełnomocnika

Niekiedy strony danej umowy nie mają możliwości osobistego stawiennictwa w celu jej podpisania. W takich przypadkach najczęściej decydują się na zawarcie umowy przez pełnomocnika. Aby wszakże transakcja doszła do skutku należy pamiętać o kilku zasadach dotyczących sposobu udzielania pełnomocnictw oraz ich formy. Warunki te mogą być bowiem odmienne w zależności od okoliczności danego przypadku. Forma…

Czytaj więcej

Pepper House w liczbach (dane za rok 2018)

Liczba Klientów:

13 222

Ilość transakcji:

1 120

Odbytych spotkań:

1300

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem