Nowe programy na własne mieszkanie

Nowe programy na własne mieszkanie

W grudniu 2022 roku ogłoszone zostały założenia do dwóch nowych programów rządowego wsparcia w zakupie mieszkań. Pierwszy nazwany został „Bezpieczny kredyt 2 procent” i nakierowany jest na dopłaty do oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych przez banki komercyjne. Drugi to „Konto mieszkaniowe”. Ma on wspierać oszczędzanie na zakup mieszkania poprzez wypłatę dodatkowej premii przy zakupie nieruchomości ze zgromadzonych w ten sposób środków.

Bezpieczny kredyt 2%

Program ten polegać ma na tym, że państwo sfinansuje część oprocentowania kredytu hipotecznego w taki sposób, aby kredytobiorca spłacał oprocentowanie do wysokości 2%. Dopłata ma być wypłacana przez okres aż 10 lat spłaty rat kredytu. Co ciekawe, inaczej aniżeli w wielu wcześniejszych programach, nie przewiduje się ani maksymalnej ceny za 1 m2 nieruchomości, ani też górnej wartości nabywanego mieszkania, bądź domu. Co więcej, preferencyjny kredy będzie można wykorzystać na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, bądź rynku wtórnego. Rzecz jasna, program przewiduje szereg innych warunków, do których należą:

  • kredyt przeznaczony jest dla osób do 45 roku życia,
  • beneficjent nie może posiadać aktualnie, ani w przeszłości mieszkania lub domu jednorodzinnego,
  • maksymalna kwota kredytu wynosić ma 500.000 zł. Kwota ta wzrośnie do 600.000 zł, w przypadku małżeństwa albo rodziców z co najmniej jednym dzieckiem.

Choć program jest chwalony przez ekspertów, to wskazują oni również na jego mankamenty. Jednym z nich może być dalszy wzrost cen nieruchomości – skoro dzięki dopłatom raty znacząco spadną. Drugim, jego mała dostępność. Obecnie bowiem Rekomendacja S Komisji Nadzoru Bankowego nakazuje obliczać zdolność kredytową bez żadnych dopłat i dotacji. Stąd też z programu mogłyby skorzystać osoby, które posiadają zdolność kredytową. To z tym wszakże jest największy problem. Nie dziwią zatem sygnały płynące z KNF, jakoby Rekomendacja S miała zostać złagodzona. Dzięki temu nowy rządowy program może zyskać większą rzeszę odbiorców.

Konto mieszkaniowe

Drugie z promowanych obecnie rozwiązać ma stanowić formę aktywnego oszczędzania na zakup nieruchomości w przyszłości. Rozwiązania mają zatem przypominać znane wcześniej książeczki mieszkaniowe. Co ciekawe, z programu tego będą mogły skorzystać nie tylko osoby oszczędzające na zakup pierwszego mieszkania ale także większego od obecnie posiadanego. Pomysłodawcy programu wprowadzają tu dodatkowe limity. I tak, z programu skorzystają osoby mieszkające w lokalu o powierzchni do:

  • 50 m2 przy dwójce dzieci,
  • 75 m2 przy trójce dzieci,
  • 90 m2 przy czwórce,
  • bez limitu powierzchni przy pięciu i większej liczbie dzieci.

Aby skorzystać z premii, konieczne będzie systematyczne (comiesięczne) gromadzenie środków na koncie mieszkaniowym przez okres minimum trzech lat (maksymalnie dziesięciu lat) w wysokości od 500 zł do 2.000 zł miesięcznie. Jeżeli zgromadzone w ten sposób środki wykorzystamy w ciągu pięciu lat od zakończenia oszczędzania na własne cele mieszkaniowe, otrzymamy premię. Ta ma natomiast wynosić równowartość wskaźnika inflacyjnego przez okres oszczędzania.

Z tej formy oszczędzania będą mogli skorzystać również rodzice odkładający na zakup mieszkania dla dziecka. W takim przypadku okres na wykorzystanie zgromadzonych na koncie mieszkaniowym środków przedłużony został do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Czy i w jakim finalnie kształcie programy te wejdą w życie, to pokażą pierwsze miesiące 2023 roku. Bez wątpienia, wobec obecnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, każda forma wsparcia jest przydatna i należy jej kibicować.

Autor: Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House

Pepper House w liczbach (dane za rok 2023)

Liczba Klientów:

1 933

Sprzedanych nieruchomości za:

406 mln zł

Odbytych spotkań:

12 367

Nasi doradcy:

65

Kwota udzielonych kredytów:

240 mln zł

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem