• Numer oferty PH375667
 • Liczba wyświetleń 3117
Udostępnij

Opis nieruchomości

OFERTA WYŁĄCZNIE W PEPPER HOUSE !

Działka narożna o powierzchni 1019 m2 zlokalizowana w Żukowie przy ulicy Konwaliowej. 
Optymalna bliskość dróg zapewnia łatwy i szybko dojazd do każdego miejsca w Trójmieście. Planowana Obwodnica Metropolitarna w przyszłości znacznie zwiększy atrakcyjność i wartość działki. W pobliżu znajduje się pełna infrastruktura handlowo – usługowa, sklepy i szkoły. Lokalizacja ta zapewnia rozsądny kompromis pomiędzy ciszą, spokojem i bliskością natury a sprawnym dojazdem do Trójmiasta.
Instalacje:
– prądowa zainstalowana (skrzynka przyłączeniowa) 
– gazowa, woda  w granicy działki.

Działka objęta MPZP z oznaczeniem 7.MN Gminy Żukowo.
LINK DO MPZP
Podstawowe informacje :
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) forma zabudowy: wolnostojąca. Dopuszcza się garaże wbudowane lub dobudowane do bryły budynku;
2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 25%;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,75, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5;
5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0;
6) minimalna powierzchnia działki: 800 m2;
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 45%;
8) liczba kondygnacji nadziemnych:
a) dla budynków mieszkalnych: do 2,
b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 1;
9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną;
10) poziom posadowienia parteru: nie więcej niż 0,6m ponad poziom terenu;
11) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: do 9m,
b) dla budynków gospodarczych i garażowych: do 6m;
12) rodzaj wykończenia elewacji ścian oraz geometria i pokrycie dachu:
a) ustala się wykończenie elewacji ścian tynkiem naturalnym w kolorze białym, beżowym, piaskowym, pastelowych odcieniach żółtego, écru, szarym lub grafitowym. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą,
b) dla nowej zabudowy dla głównych połaci dachu ustala się dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni. Dopuszcza się dach naczółkowy i dwuspadowy o krzyżujących się kalenicach. W budynkach garażowych i gospodarczych dopuszcza się dach płaski,
c) dopuszcza się pokrycie dachu dachówką cementową, ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w tonacji naturalnej dachówki ceramicznej lub grafitu. Dla budynków gospodarczych i garażowych z płaskim dachem dopuszcza się pokrycie dachu blachą lub papą,
d) w nowych budynkach zlokalizowanych w granicach jednej nieruchomości należy stosować jednakową kolorystykę dachów i elewacji. Nie dotyczy dachów płaskich,
e) nowe budynki na działkach należy lokalizować kalenicą równolegle lub prostopadle do frontowej granicy działki lub nieprzekraczalnej linii zabudowy. Nie dotyczy działek o nieregularnym przebiegu linii zabudowy. Dopuszcza się lokalizowanie budynków kalenicą równolegle lub prostopadle do bocznych granic działki.

Zapraszam na prezentację
Oferta nr PH375667
Agata Kościelak

RozwińZwiń

Lokalizacja nieruchomości

Mapa

Kalkulator kredytowy

Skontaktuj się z Doradcą kredytowym

  Administratorem danych jest Pepper House Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280) Leśmiana 5/69. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez Real Estate Investmenti sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie (telefonicznie lub mailowo), właściwych ze względu na świadczenie usługi to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, RODO). Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do:przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania danych, ich trwałego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. a Administrator spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Wszelkie prośby należy kierować na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pepperhouse.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie: www.pepperhouse.pl/RODO

  * oznacza pola wymagane

  Masz pytania? Skontaktuj się

  Agata Kościelak

  • Aktywne oferty: 18
  • Gwarancja sprzedaży: 168
  Przejdź do profilu

   Administratorem danych jest Pepper House Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280) Szymanowskiego 12/U6. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez Real Estate Investment sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie (telefonicznie lub mailowo), właściwych ze względu na świadczenie usługi to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, RODO). Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do:przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania danych, ich trwałego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. a Administrator spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Wszelkie prośby należy kierować na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pepperhouse.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie: www.pepperhouse.pl/RODO

   * oznacza pola wymagane

   Pepper House w liczbach (dane za rok 2023)

   Liczba Klientów:

   1 933

   Sprzedanych nieruchomości za:

   406 mln zł

   Odbytych spotkań:

   12 367

   Nasi doradcy:

   65

   Kwota udzielonych kredytów:

   240 mln zł

   Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia i okolic.

   Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem