• Numer oferty PH696943
 • Liczba wyświetleń 98
Udostępnij

Opis nieruchomości

TYLKO W PEPPER HOUSE:
– działka budowlana, objęta MPZP
– woda w drodze, prąd na działce
– na uboczu od zgiełku miejscowości turystycznej
– blisko jeziora i lasu
– cisza i spokój 

Działka o powierzchni 1017 m2, położona na obrzeżach miejscowości Ostrzyce. Obszar przepięknie usytułowany sąsiedztwie jezior kaszubskich (Raduńskie, Ostrzyckie, , Trzebno, Brodno Wielkie, Brodno Małe). W okolicy liczne możliwości spędzania wolnego czasu takie jak : leśne szlaki turystyki pieszej i rowerowej, wypożyczalnie sprzętu wodnego, stok narciarski w Wieżycy, plaże.
13 km do Kartuz, 4 do stoku narciarskiego na Wieżycy, 22 km do Kościerzyny, 400 m do najbliższego jeziora

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu
symbolem: 10 MN.
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
– przeznaczenie dopuszczalne  budynki i budowle pomocnicze, miejsca postojowe, zieleń, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Warunki i zasady zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%;
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej: 65%;
3) ustala się:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
b) minimalna intensywność zabudowy – 0,01;
4) obsługa komunikacyjna terenu: z dróg wewnętrznych 8 KDW, 9 KDW i 10 KDW
oraz z drogi gminnej znajdującej się poza granicami planu;
5) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy:
1) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m, w tym wysokość budynków i budowli
pomocniczych – 6 m;
2) należy stosować dwuspadowe lub wielospadowe dachy, o kącie nachylenia głównych
połaci od 35° do 45°;
3) dopuszcza się podpiwniczenia budynków.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Zasady kształtowania nowej zabudowy:
1) należy stosować tradycyjne materiały wykończeniowe elewacji (tynki, cegły, drewno,
kamień) – kolorystyka nawiązująca do naturalnych materiałów budowlanych, z
uwzględnieniem cech architektury regionalnej, tj. w tonacjach naturalnej cegły, bieli,
szarości, beży i brązów;
2) ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej
dachówki ceramicznej, brązów, szarości i czerni;
3) dla nowych budynków mieszkalnych ustala się poziom posadowienia parteru względem terenu nie wyżej jak 0,6 m
n.p.t. przy głównym wejściu do budynku, a w obrębie strefy ochrony ekspozycji nie
wyżej jak 0,3 m n.p.t. przy głównym wejściu do budynku.
2. Lokalizacja budynków i komunikacji wewnętrznej winna uwzględniać naturalne
ukształtowanie terenu, w sposób minimalizujący zniekształcenie krajobrazu.
3. Zabudowa na całym obszarze planu na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie,
winna być kształtowana z udziałem zieleni towarzyszącej.
4. Nakazuje się sytuowanie budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
zgodnie z rysunkiem planu.
5. Dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy
granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

RozwińZwiń

Lokalizacja nieruchomości

Mapa

Kalkulator kredytowy

Skontaktuj się z Doradcą kredytowym

  Administratorem danych jest Real Estate Investment sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280) Leśmiana 5/69. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez Real Estate Investmenti sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie (telefonicznie lub mailowo), właściwych ze względu na świadczenie usługi to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, RODO). Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do:przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania danych, ich trwałego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. a Administrator spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Wszelkie prośby należy kierować na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pepperhouse.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie: www.pepperhouse.pl/RODO

  * oznacza pola wymagane

  Masz pytania? Skontaktuj się

  Renata Kak - Szneider

  • Aktywne oferty: 89
  • Gwarancja sprzedaży: 82
  Przejdź do profilu

   Administratorem danych jest Real Estate Investment sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280) Szymanowskiego 12/U6. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez Real Estate Investment sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie (telefonicznie lub mailowo), właściwych ze względu na świadczenie usługi to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, RODO). Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do:przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania danych, ich trwałego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. a Administrator spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Wszelkie prośby należy kierować na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pepperhouse.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie: www.pepperhouse.pl/RODO

   * oznacza pola wymagane

   Pepper House w liczbach (dane za rok 2022)

   Liczba Klientów:

   18 227

   Sprzedanych nieruchomości za:

   360 mln. zł

   Odbytych spotkań:

   11 325

   Nasi doradcy:

   65

   Kwota udzielonych kredytów:

   218 mln. zł

   Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia i okolic.

   Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem