• Numer oferty PH363921
 • Liczba wyświetleń 51
Udostępnij

Opis nieruchomości

Niedamowo  – wieś kaszubska w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna, na wschodnim krańcu Pojezierza Kaszubskiego. W miejscowości dwa jeziora Hutowe i Gatno.

Działka z bezpośrednim dostępem do jeziora (długa linia brzegowa).
166/4 z możliwością zabudowy
165 ziemia rolna
Teren oznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 23.R
Ustalenia planu:
– przeznaczenie terenu – tereny rolnicze;
-zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) w obszarach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się zabudowę zagrodową obejmująca budynki mieszkalne, gospodarcze i gospodarskie oraz budowle rolnicze w ramach siedliska rolniczego lub budynki związane z gospodarką leśną pod warunkiem posiadania przez inwestora odpowiednio minimum 10 ha gruntów rolnych lub leśnych położonych na obszarze gminy Kościerzyna i będących własnością inwestora;
b) w wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy terenach dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 50 m2 dla drobnych specjalistycznych przedsięwzięć w gospodarce rolnej, które nie wymagają posiadania areału gruntów rolnych, np. pasieka lub hodowla egzotycznych ptaków;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
d) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 20 %;
e) wskaźnik intensywności zabudowy – maksymalnie 0,6;
f) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 35 %;
g) wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 m – do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalny poziom posadowienia parteru budynku około 0,6m;
h) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe o połaciach symetrycznych o kącie nachylenia od 40° do 45°; dopuszcza się lukarny i okna połaciowe;
i) rzut głównej bryły budynku mieszkalnego prostokątny,
j) dachy budynków gospodarczych harmonizujące pod względem kształtu i materiału pokrycia z dachami budynków mieszkalnych dwuspadowe, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 20° do 45°,
k) dopuszcza się dojazdy i drogi polne;
l) dopuszcza się podpiwniczenia budynków;
m) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

RozwińZwiń

Lokalizacja nieruchomości

Mapa

Kalkulator kredytowy

Skontaktuj się z Doradcą kredytowym

  Administratorem danych jest Real Estate Investment sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280) Szymanowskiego 2/6. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez Real Estate Investmenti sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie (telefonicznie lub mailowo), właściwych ze względu na świadczenie usługi to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, RODO). Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do:przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania danych, ich trwałego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. a Administrator spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Wszelkie prośby należy kierować na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pepperhouse.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie: www.pepperhouse.pl/RODO

  * oznacza pola wymagane

  Masz pytania? Skontaktuj się

  Renata Kak - Szneider

  • Aktywne oferty: 40
  • Gwarancja sprzedaży: 82
  Przejdź do profilu

   Administratorem danych jest Real Estate Investment sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280) Szymanowskiego 12/U6. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez Real Estate Investment sp. z o.o. w celu przekazania informacji o ofercie (telefonicznie lub mailowo), właściwych ze względu na świadczenie usługi to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 216 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, RODO). Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do:przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sprostowania danych, ich trwałego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. a Administrator spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Wszelkie prośby należy kierować na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pepperhouse.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie: www.pepperhouse.pl/RODO

   * oznacza pola wymagane

   Pepper House w liczbach (dane za rok 2020)

   Liczba Klientów:

   +15 tys.

   Liczba transakcji:

   +1,6 tys.

   Odbytych spotkań:

   +7 tys.

   Nasi doradcy:

   +55

   Udzielone kredyty:

   166 mln

   Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

   Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem