Inwestycja w condohotel

Wobec niskiej rentowności lokal bankowych oraz znikomego oprocentowania kont
oszczędnościowych, na popularności zyskują inwestycje w nieruchomości. Nie chodzi przy tym o nabywanie ich w celu późniejszej odsprzedaży za wyższą cenę, gdyż zysk z takiejtransakcji zostaje odłożony znacznie w czasie, a nadto nie jest pewny.
Jedną z alternatyw w tym zakresie są tzw. condohotele. Inwestycje tego typu zaczęły
powstawać już kilkadziesiąt lat temu na Florydzie, w Polsce można je znaleźć od lat
kilkunastu. Nie przez przypadek wspomniane obiekty lokowane są głównie w
miejscowościach turystycznych.
W uproszczeniu polegają one na tym, że deweloper buduje budynek o wysokim
standardzie, najczęściej apartamentowiec wyposażony w dodatkową infrastrukturę (np. basen,
strefa SPA, boiska, itp.). Część tego budynku stanowią normalne lokale mieszkalne
sprzedawane nabywcą. Część zaś to lokale użytkowe dostosowane do potrzeb
mieszkaniowych. Przeważnie z własną łazienką, aneksem kuchennym i balkonem. Ta ostatnia
grupa lokali przeznaczona zostaje na świadczenie usług hotelarskich, bądź wynajmu
krótkoterminowego.
Owe lokale użytkowe również są sprzedawane. Ich właściciele zaś zawierają umowy
dzierżawy, czy to z deweloperem, czy też operatorem takiego „hotelu”. Podmiot ten zajmuje
się nie tylko pozyskiwaniem najemców, bądź gości hotelowych ale także zapewnia inne
usługi związane z ich pobytem, zajmuje się również bieżącym utrzymywaniem
wydzierżawionych mu lokali.
Konstrukcja taka pozwala deweloperowi na sfinansowanie inwestycji poprzez
sprzedaż poszczególnych lokali. Natomiast ich nabywcy osiągają dochód z zawieranych
umów dzierżawy. Najczęściej powiązany on zostaje z przychodami generowanymi przeztakowy condohotel.
Cechą charakterystyczną omawianych inwestycji są również tzw. pobyty
właścicielskie. Nabywca lokalu stanowiącego część condohotelu może z niego korzystać na
warunkach i w czasie uzgodnionym z dzierżawcą. Wobec faktu, iż przebywać on będzie we
własnym lokalu, koszt takiego pobytu jest znikomy, w porównaniu do wynajęcia pokoju
hotelowego o podobnym standardzie. Właściciel pokrywa bowiem jedynie koszty usług dodatkowych związanych z jego pobytem, które są świadczone przez dzierżawcę.
W takim wszakże wypadku ów pokój hotelowy nie jest wynajmowany turystą, a co za
tym idzie, nie generuje zysku dla właściciela. Faktyczny koszt takiego pobytu to zatem suma opłat uiszczanych przez właściciela za pobyt oraz utraconego zysku, który mógłby zostać w tym czasie osiągnięty.
Niemniej, pomimo to, roczna stopa zwrotu z takiej inwestycji szacowana jest na 5-10%, w zależności od szczególnych warunków danej inwestycji. To i tak, znacznie więcej aniżeli zysk z lokaty bankowej. Nadto, właściciel lokalu może go sprzedać i uzyskać dodatkowy dochód ze sprzedaży.
Umowy dzierżawy zawierane na inwestycje condohoteli charakteryzują się długim
okresem ich trwania, co ma zapewnić ich rentowność również dla dewelopera. Nadto,
deweloper albo operator zastrzegają sobie w nim prawo pierwokupu dające im możliwość przejęcia lokalu w razie jego sprzedaży przez wydzierżawiającego. Co również wpływa na stabilność całej inwestycji. W tożsamym celu dzierżawca może domagać się od
wydzierżawiającego, aby ten ostatni udzielił mu pełnomocnictwa do reprezentowania go na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, a także do dokonywania innych czynności związanych z utrzymaniem lokalu. Pamiętać bowiem należy, że usługi hotelowe nie zawsze świadczone są w całym budynku.
Niekiedy dzierżawie podlegają lokale wraz z wyposażeniem, innym razem dostarcza
je dzierżawca. Różny może być także sposób zapewnienia remontów i napraw lokalu. Jednym ze sposobów jest utworzenie specjalnego funduszu konserwatorskiego, na który właściciel lokalu wpłaca uzgodnione kwoty. Dzierżawca zaś może z nich korzystać w określonych celach związanych z utrzymaniem nieruchomości.
Z pewnością tego typu inwestycje stanowią ciekawą formę lokowania kapitału. Nie
tylko bowiem przynieść mogą zysk znacząco wyższy aniżeli tradycyjne lokaty i przy tym są bezpieczniejsze od transakcji giełdowych, ale także pozwalają na spędzenie przez właściciela lokalu urlopu w luksusowych warunkach.

 

Autor: Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House

Pepper House w liczbach (dane za rok 2018)

Liczba Klientów:

13 222

Ilość transakcji:

1 120

Odbytych spotkań:

1300

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem