Czy to ostatni rok żniw na mieszkaniach dla turystów

Obecnie aby wynajmować mieszkanie turystom w zasadzie niezbędne jest jedynie posiadanie mieszkania w dobrej lokalizacji i o odpowiednim standardzie. Jeśli dodać do tego fakt o ciągle niewystarczającej bazie pokoi hotelowych, to nie dziwi fakt, że najem krótkoterminowy całych mieszkań, bądź ich części jawi się jako dobry biznes.

Do tego stopnia, że prywatne oferty wynajmu stały się znaczącą konkurencją dla hotelarzy. Państwo zaś dostrzegło kolejną szarą strefę, w której właściciele wynajmowanych mieszkań częstokroć unikają opodatkowania. To wystarczyło by Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło prace legislacyjne nad zaostrzeniem przepisów w tym zakresie. Rzecz jasna wszystko pod hasłem uporządkowania rynku wynajmu krótkoterminowego oraz ochrony najemców przed nieuczciwymi wynajmującymi.

Ministerstwo zakłada, że obiekty, przeznaczone na wynajem krótkoterminowy, czyli jednorazowo na okres krótszy aniżeli 30 dni, podlegać będą rejestracji. Nadto, planowane jest również przeprowadzanie kontroli w takich obiektach, która umożliwić ma ich kategoryzację. Planowane jest aby odpowiednie regulacje prawne, w randze rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki obowiązywały już w 2019 roku. Szczegóły niestety nie są na razie znane.

Bez wątpienia jednakże wskazywane zapowiedzi, w szczególności zaś obowiązkowa rejestracja tego typu obiektów, można łączyć z ułatwieniem organom skarbowym walki z tymi wynajmującymi, którzy unikają opodatkowania przychodów z najmu. Przy okazji zaś nowa regulacja będzie ukłonem w stronę branży hotelarskiej poprzez zwiększenie wymogów dla właścicieli mieszkań udostępnianych turystom.

Na marginesie należy dodać, że wynajem krótkoterminowy lokali mieszkalnych lub ich części turystom jest reglamentowany w wielu krajach Europy, w niektórych stosowna regulacja ma zasięg ogólnokrajowy, w innych zaś regionalny, a nawet ograniczony do poszczególnych miast – zwłaszcza popularnych ośrodków turystycznych. Ma to miejsce m.in. we Francji, Hiszpanii oraz w Niemczech.

Otwarte natomiast pozostanie pytanie, jak opisane powyżej propozycje zmian legislacyjnych wpłyną na regulacje w zakresie opodatkowania najmu krótkoterminowego. Czy wobec wyraźnego odróżnienia go – także na skutek stworzenia szeregu nowych obowiązków – od najmu na cele mieszkaniowe, ustawodawca ostatecznie wyłączy go z preferencyjnego opodatkowania stawką 8,5% albo 12,5% poddając skali podatkowej, czy też przepisy w tym zakresie nadal pozostaną niejasne.

Nie jest także pewne, czy zmiany dotkną jedynie osób wynajmujących mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy również osoby prywatne pragnące dorobić sobie w sezonie turystycznym. Traktowanie, zwłaszcza tych ostatnich, jak właścicieli obiektów hotelowych może budzić uzasadnione wątpliwości prowadząc w praktyce do wyeliminowania ich z rynku najmu krótkoterminowego. To zaś mogłoby odbić się negatywnie na cenach usług oferowanych przez pozostałe podmioty. Nota bene, już sam fakt wprowadzenia nowych obowiązków może podnieść ceny najmu.

Wiele zatem zależy od ostatecznego kształtu zapowiadanych przepisów, które powinny ujmować przedmiot regulacji szeroko doprecyzowując przy okazji kwestie podatkowe. Istotne jest również aby eliminując szarą strefę nie wyeliminować z rynku najmniejszych podmiotów, czyli osób traktujących wynajem krótkoterminowy, jedynie jako dodatkowe źródło dochodu. Mogłoby to być bowiem ze szkodą zarówno dla turystów, jak i dla całej branży.

Autor: Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House

Pepper House w liczbach (dane za rok 2018)

Liczba Klientów:

13 222

Ilość transakcji:

1 120

Odbytych spotkań:

1300

Nasi doradcy:

50

Nasze oddziały:

2

Pepper House jest nowoczesnym i kompleksowym biurem nieruchomości założonym przez praktyków rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i finansów. Przedmiotem naszej działalności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także ich zakup oraz sprzedaż na własny rachunek. Dzięki temu mamy gruntowną wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań Klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Pośredniczymy w transakcjach zakupu, sprzedaży i wynajmu wszelkiego rodzaju nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic.

Ta witryna wykorzystuje Cookies czy rozumiesz, że jest to ok? Rozumiem